Riadená atmosféra pre sklady ovocia a zeleniny

Na intenzitu dýchania produktov má veľký vplyv aj obsah plynov v atmosfére. Pomer okolitého vzduchu vzhľadom k množstvu ovocia je približne 70% vzduchu a 30% ovocia. Reguláciou vzduchu v skladovacích priestoroch s inštaláciou, ktorá je schopná plyny do skladu privádzať resp. odvádzať bola vytvorená možnosť nechať produkty dozrievať podľa potreby.

Technológia riadenej atmosféry udržuje a riadi obsah CO2, O2 a N2 v najvhodnejších hodnotách pre dlhodobé skladovanie ovocia a zeleniny. Hodnoty O2 a CO2 sú závislé od druhu a odrody skladovaného produktu. Pre dosiahnutie požadovaných hodnôt percentuálneho zastúpenia jednotlivých plynov v atmosfére sa využíva zariadenie na absorpciu oxidu uhličitého - Scrubber a zariadenie na produkciu dusíka - generátor dusíka PSA.

Skladovací priestor pre dlhodobé uskladnenie ovocia a zeleniny odporúčame rozdeliť do niekoľkých samostatných komôr, aby sa mohli skladovať rôzne druhy a odrody ovocia s rôznym stupňom zrelosti oddelene.

Náš program dodávok zahŕňa kompletný systém ULO so všetkými k nemu patriacimi komponentmi. Všetko príslušenstvo bolo vyvinuté na základe skúseností a je konštruované pre dlhoročnú bezporuchovú prevádzku.

Slovenčina