Upravljanje atmosferom za magacine voća i povrća

Na intenzitet disanja proizvoda veliki uticaj ima i sadržaj gasova u atmosferi. Odnos okolnog vazduha s obzirom na količinu voća je približno 70% i 30% voća. Regulacijom vazduha u magacinskim prostorima sa instalacijom koja ima moć dovodjenja i odvodjenja gasova u skladište stvara se mogućnost dozrevanja proizvoda po potrebi.

Tehnologija upravljane atmosfere održava i upravlja sadržinu CO2, O2 i N2 u najpovoljnijim vrednostima za duže skladištenje voća i povrća. Vrednosti O2i CO2 zavise od vrste i sorti skladištenih proizvoda. Za dobijanje potrebnih vrednosti procentualnog zastupljenja pojedinačnih gasova u atmosferi se koristi uredjaj za apsorpciju ugljen dioksida - Scrubber i uredjaj za produkciju azota - generator azota PSA.

Skladišni prostor za dugovremeno skladištenje voća i povrća preporučujemo razdeliti u nekoliko samostalnih komora da bi se mogli ostavljati razne vrste i sorte voća sa različitim stepenima zrelosti odvojeno.

Naš program isporuke obohvata kompletni sistem ULO sa svim ka njemu pripadajućim komponentama. Cela oprema je razvijena na bazi iskustava i konstruisana je za dugogodišnji rad bez kvarova.

Hrvatski