Ionizácia v priestoroch skladov ovocia a zeleniny

Znečistením ovzdušia priemyselnou výrobou a používaním čoraz väčšieho množstva elektronických prístrojov, sa výrazne narušuje prirodzená rovnovážna elektroklíma. V skladovacích priestoroch je elektrónová nerovnováha vzduchu zvlášť markantná a koncentrácia ľahkých vzdušných iónov sa blíži k nule. Absencia týchto iónov v chladenom sklade, je jedným z podstatných činiteľov, vytvárajúcich tzv. syndróm nezdravého priestoru. Neošetrený vzduch v skladových priestoroch môže spôsobovať vznik patogénov (vírusy, baktérie, plesne), cirkulujúcich v priestoroch skladov na ovocie a zeleninu.

Takýto vzduch je možné vyčistiť, zregenerovať a dezinfikovať pomocou ionizácie. Sprievodným javom ionizácie vzduchu je vznik ozónu. Ozón (O3) má v nízkych koncentráciách charakteristickú vôňu „čerstvého vzduchu“ a vyskytuje sa v prírode. Ozón má dezinfekčné a dezodoračné účinky. Tieto sa využívajú na ničenie mikroorganizmov, plesní, spór a nepríjemných zápachov. Tento princíp funguje na báze odstránenia príčiny spomínaných javov a nie na ich prekrytí.

Ionizačnú techniku dokážeme dodať do chladených aj nechladených skladov resp. do akýchkoľvek priestorov. Technológia je vyrábaná aj v prenosnom prevedení, a taktiež s montážou do potrubia vzduchotechniky už jestvujúcich objektov. Všetky typy zariadení obsahujú bezpečnostný senzor ozónu, riadiacu jednotku či už v zabudovanom, alebo aj v diaľkovom prevedení.

Slovenčina