Dvere pre chladiace boxy

Na základe požiadaviek zákazníka dodávame dvere pre chladiace i mraziace boxy a plynotesné dvere pre sklady s ULO atmosférou.

Ovládanie otvárania dverí môže byť manuálne, alebo motorické s možnosťou horizontálneho či vertikálneho posuvu. Výroba dverí je realizovaná na zákazku, pričom svetlosť dverí nie je limitovaná žiadnym štandardom. Najväčšiu pozornosť si právom zasluhujú plynotesné dvere pre sklady s riadenou atmosférou.

Plynotesné dvere pre chladiace boxy s riadenou atmosférou.

Plynotesné dvere holandskej firmy SALCO sú špeciálne vyvinuté v zmysle najprísnejších noriem CA-/ULO. Perfektné utesnenie je zabezpečené špeciálnym tesnením, ktoré sa dá napumpovať. Utesňujúci profil sa pomocou tlaku vzduchu a pružnosti prispôsobí prípadným nerovnostiam steny a podlahy. Dokonca aj pri deformáciách stien, ktoré vznikajú výkyvmi teploty, zostáva perfektné utesnenie zachované.

Dobrou možnosťou kontroly je využitie indikácie meraného tlaku v tesnení dverí. Okrem toho je často nutné nazrieť do priestoru s nízkym množstvom kyslíka, alebo odobrať vzorky. Na tento účel vyvinulo SALCO plynotesné okná, ktoré môžu byť zabudované do plynotesných dvier, alebo do stien chladiarne. Samozrejme sú tieto okná vybavené tými istými vynikajúcimi vlastnosťami, ako aj plynotesné dvere SALCO.vzduchotechniky už jestvujúcich objektov. Všetky typy zariadení obsahujú bezpečnostný senzor ozónu, riadiacu jednotku či už v zabudovanom, alebo aj v diaľkovom prevedení.

Slovenčina