Certifikovaná spoločnosť pre klimatizované sklady ovocia a zeleniny

Certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001:2000 z 3.2.2005

Odbor: Výstavba a montáž klimatizovaných skladov ovocia a zeleniny s riadenou atmosférou CA/ULO

Technický skúšobný ústav poľnohospodársky, Rovinka

Certifikát č. 00362/106/60/2000 z 3.11.2000 o zhode výrobku s TP.

Typ a názov výrobku: Sklad ovocia a zeleniny pre dlhodobé skladovanie

Slovenčina