Linky pre triedenie ovocia a zeleniny

V oblasti triedenia ovocia naša firma vsadila na kvalitu a skúsenosti holandskej firmy Greffa Machinebouw B.V., ktorá je jedným z najpredávanejších európskych výrobcov triedičiek jabĺk, hrušiek, paradajok a papriky. Od roku 1952 sa tento rodinný podnik úplne špecializoval v oblasti triedenia ovocia a získal množstvo cenných skúseností.

Na základe požiadavky zákazníka je možné vyhotoviť ako jednoduché prevedenia pre malých pestovateľov tak aj kompletné inštalácie s pokročilou technológiou pre veľkopestovateľov resp. združenia pestovateľov.

Hlavnými kritériami pri triedení sú veľkosť resp. hmotnosť plodu a jeho farba resp. jej percentuálne zastúpenie na povrchu plodu. Zariadenia firmy Greffa sú vybavené veľmi presným vážiacim zariadením a zariadením pre určovanie farby plodu. Veľkou prednosťou týchto strojov je veľmi šetrné zaobchádzanie s plodmi počas celej doby triedenia.

Slovenčina