Jonizacija u prostorima skladišta voća i povrća

Zagadjivanjem vazduha spoljašnje sredine delovanjem industrijske proizvodnje i korišćenjem što većeg broja elektro uredjaja značajno se narušava prirodna ravnoteža elektroklime. U skladišnim prostorima je elektronska neravnoteža vazduha pogotovo markantna a koncentracija lakih vazdušnih jonova se približava nuli. Apsencija ovih jonova u rashladnim skladištima je jedan od bitnih faktora stvarajućih tzv. sindrom nezdravog prostora. Nekontrolisani vazduh u skladišnim prostorima može prouzrokovati nastanak patogenih pojava (virusi, bakterije, budj) koji cirkulišu u prostorima skladišta i deluju na voće i povrće.

Takav vazduh je moguće očistiti, regenerisati i dezinfikovati pomoću jonizacije. Propratna pojava jonizacije vazduha je nastanak ozona. Ozon (O3) ima u niskim koncentracijama karakterističan miris "čistog vazduha" i nalazi se u prirodi. Ozon poseduje dezinfekčna i dezodoračna dejstva. Kao takvi koriste se za uništavanje mikroorganizama, plesni (budji), bakterija i neprijatnih mirisa. Ovaj princip figuriše na bazi odstranjenja uzroka napomenutih pojava a ne na njihovom prekrivanju.

Jonizačnu tehniku možemo isporučiti u rashladne i nerashladne skladišta odn. do bilo kakvih prostora. Tehnologija je proizvedena i u prenosnoj formi a takodje sa montažom do cevovodi vazdušnih tehnika već postojećih objekata. Svi tipovi uredjaja sadrže sigurnosni senzor ozona, upravljačku jedinicu bilo u fiksnoj ili daljnskoj formi.

српски