Vrata za rashladne bokseve

Na osnovu zahteva klijenata isporučujemo vrata za rashladne i mrazene bokseva i zaptivna vrata za skladišta sa ULO atmosferom.

Otvaranje vrata može biti manualno ili motorno sa mogućnošću horizontalnog ili vertikalnog otvaranja. Proizvodnja vrata se realizuje po narudžbi pri čemu svetlost vrata nije limitirana nikakvim standardom. Najveću pažnju sa pravom zaslužuju zaptivna vrata za skladišta sa regulisanom atmosferom.

Zaptivna vrata za razhladne bokseve sa regulisanom atmosferom

Zaptivna vrata holandske firme SALCO su specijalno radjene u smislu najstrožijih normi CA-/ULO. Prefektno zaptivanje je osigurano specijalnim zaptivkama koje se može napumpati. Zaptivni profil se pomoću pritiska vazduha i rastegljivosti prilagodi eventualnim neravninama zidova i podova. Takodje i kod deformacija zidova koje nastaju usled temperaturnih razlike ostaje perfektno zaptivanje održano.

Dobra mogućnost kontrole je korišćenje indikacije merenoga pritiska u zaptivanju vrata. Osim toga često je bitno prekontrolisati prostore sa niskim sadržajem kiseonika ili uzeti uzorke. U tom cilju SALCO ima i zaptivne prozore koji mogu biti montirani i u zaptivna vrata ili u zid hladnjača. Sigurno ovi prozori poseduju takve iste odlične osobine kao i zaptivna vrata SALCO.

српски