O firmi

Firma Chladex sa sedištem u Nitri je osnovana 1991 godine. Od svog početka se orijentišemo na oblast hladjenja sa aplikacijom na agroprehrambenom i industrijskom sektoru.

Mi smo dobavljačko-montažna i servisna organizacija koja obezbedjuje kompletno dobavljanje i servis svih komponenata potrebnih na ugradnju skladišta za hladjenje i zamrzavanje. Naša firma je uvela sistem upravljanja kvaliteta sa osvrtanjem na zadovoljavanje potreba naših klijenata u smislu normi STN EN ISO 9001:2000.

Medju naše podizvodjače spadaju renomirane firme iz cele EU što nam obezbedjuje visok kvalitet isporuke o spektru naših usluga se možete ubediti u sekciji proizvoda...

Šta radimo

Realizacija, servis skladišta sa mogućnošćn dugovremenog skladištenja ( ULO )

Realizacija rashladnih i zamrzavajućih komora svih razmera

Projekti, montaža, servis rashladnih i zamrzavajućih tehnologija

Realizacija, rekonstrukcija toplotno izolacionih hala i skladišta

Realizacija, servis toplotnih pumpi iklimatizacijskih jedinica

Hrvatski